Chceme živé, kultúrne a príjemné mesto a mestskú časť

Rastúca komunita aktívnych a tvorivých občanov je nesmiernym prínosom pre Staré Mesto aj celú Bratislavu. Ak ju chceme dlhodobo udržať, musíme začať koncepčne uvažovať o našom prostredí a využiť to, čo tu máme. Spolupráca, občianske iniciatívy, podpora kultúry, vzdelávania a tvorivosti, kvalitný verejný priestor, koncepčný prístup, účasť ľudí na rozhodovaní, udržateľnosť.

Kto sme

burgr

Ľubomír Burgr


Narodený v Prešove (1964), od roku 1991 žije v Bratislave v Starom Meste. Ukončil VŠMU, odbor kompozícia. Od roku 1991 bol členom divadla STOKA, v roku 2000 založil divadlo SkRAT a v roku 2004 A4 – priestor pre súčasnú kultúru. Nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia. Kandiduje do miestneho zastupiteľstva v Starom Meste ako občiansky kandidát za volebný obvod č. 1 s podporou koalície Sieť, SDKÚ-DS, OKS a SZ. Kandiduje tiež do mestského zastupiteľstva Bratislavy v Starom Meste.

 

 

butora

Ivan Bútora


Narodený v Bratislave (1982), vyštudoval históriu na Princetonskej univerzite v USA. Je spoluautorom publikácie Stratené Mesto o búraní starej Bratislavy a stavbe Mosta SNP. Od roku 2006 sa venuje komunálnym občianskym aktivitám v oblasti udržateľnej dopravy, urbanizmu či pamiatkového dedičstva. Je členom občianskej iniciatívy Lepšia doprava a komisie mesta pre verejnú dopravu. Pracuje ako vodič trolejbusu.
Nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia. Kandiduje do mestského zastupiteľstva Bratislavy za Staré Mesto ako občiansky kandidát s podporou koalície Sieť, SDKÚ-DS, Most-Híd a SaS. Kandiduje tiež do miestneho zastupiteľstva v Starom Meste vo volebnom obvode č. 4 s podporou koalície Sieť, SDKÚ-DS, OKS a SZ.

 

Slávo Krekovič


Narodený v Starom Meste (1977), študoval hudobnú vedu v Bratislave, Prahe, Viedni a New Yorku. Dramaturg a kultúrny organizátor, vysokoškolský pedagóg, šéfredaktor kultúrneho časopisu 3/4. Spoluzaložil občianske združenie Atrakt Art, A4 – priestor pre súčasnú kultúru a realizoval množstvo medzinárodných projektov. Je jedným z autorov netradičného knižného sprievodcu po Bratislave BA! Od UFA k UFU. Nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia. Kandiduje do miestneho zastupiteľstva v Starom Meste za volebný obvod č. 8 ako občiansky kandidát s podporou koalície Sieť, SDKÚ-DS, OKS a SZ.

 

Čo robíme pre mesto

Ľubo Burgr a Slávo Krekovič: Našou hlavnou verejnou aktivitou za posledných 10 rokov je prevádzkovanie priestoru pre súčasnú kultúru A4: miesta zážitkov, stretnutí, kultúrneho vyžitia aj vzdelávania v Starom Meste (najprv v Dome umenia na Nám. SNP, teraz v budove YMCA na Karpatskej ulici). V A4 sme za ten čas pripravili a hosťovali vyše 2 000 divadelných a tanečných predstavení, koncertov, filmových premietaní a vzdelávacích programov pre mnoho obyvateľov i návštevníkov Bratislavy, vrátane rodičov s deťmi. Dlhodobo spolupracujeme a poskytujeme priestor komunitným a iným občianskym kultúrnym aktivitám. Podporujeme talentovaných a mladých umeleckých tvorcov. Na realizáciu kultúrnych produkcií sme získali viac než milión eur z iných ako mestských zdrojov, ktoré sa použili v našej štvrti. Divadlo SkRAT je oceňovaným súborom, ktorý reprezentuje Bratislavu aj v zahraničí.

S cieľom zlepšiť prostredie sme predstúpili pred poslancov VÚC s kolektívnou iniciatívou “Pre živú kultúru na území Bratislavského kraja” a pred mestských poslancov s výzvou Kreatívna Bratislava, pod ktorú sa podpísalo vyše 600 občanov. V roku 2010 sme presadili do pripravovaného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavy na roky 2010-20 niekoľko bodov týkajúcich sa podpory rozvoja kultúry a občianskych aktivít, ktorá však zostala len na papieri. Snažíme sa prepájať občianske a kultúrne iniciatívy a presadzovať zlepšovanie podmienok pre ich udržateľnosť.

Ivan Bútora
je členom občianskej iniciatívy Bratislava otvorene a iniciatívy Lepšia doprava, ktorá presadzuje udržateľné a moderné dopravné riešenia (zlepšenie projektu električky na Starom moste a Štúrovej ulici, tvorba strategického materiálu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde sa podarilo presadiť viacero bodov pre podporu udržateľnej mobility). V rámci Dopravného podniku Bratislava a ako člen komisie mesta pre verejnú dopravu aktívne spolupracuje pri príprave návrhov na preferenciu mestskej hromadnej dopravy (vyhradené jazdné pruhy, úprava cestnej svetelnej signalizácie). Bol spolutvorcom petície „Stop búraniu Bratislavy!” za zachovanie a obnovenie obchodno-spoločenského komplexu na Kamennom námestí (obchodný dom a hotel) a za iniciovanie transparentnej odbornej a občianskej diskusie o budúcnosti námestia.

 


Naše ciele

  • VÍZIA A KONCEPČNÉ UVAŽOVANIE
   Naštartovať verejnú diskusiu o pozitívnej vízii živého, prívetivého a kultúrneho Starého Mesta i celej Bratislavy, s ktorou by sa sme sa mohli ako občania stotožniť a pomáhať pri jej praktickej realizácii. Vniesť do rozhodovania o Starom Meste koncepčný prístup a odborné riešenia namiesto hasenia čiastkových problémov.

 

  • STRATÉGIA ROZVOJA KULTÚRY
   Presadiť vznik a dôslednú realizáciu ucelenej stratégie rozvoja kultúry, kreatívnej ekonomiky a verejného priestoru, ktorú by spoluvytvárali obyvatelia aj odborníci. Tá by mala zahŕňať transparentný spôsob podpory prirodzene vznikajúcich občianskych iniciatív, záujmových združení, vrátane kultúrnych aktivít a infraštruktúry (galérie, divadlá, filmové a koncertné sály, kultúrne priestory a projekty, komunitné záhrady a susedské aktivity otvorené verejnosti, vzdelávacie a sociálne projekty…).

 

  • MANUÁL PRE VEREJNÝ PRIESTOR
   Iniciovať vznik manuálu pre verejný priestor, ktorý poskytne konkrétne pravidlá a návody na revitalizáciu prostredia – redukcia vizuálneho smogu, udržateľnosť zelene, kvalitný dizajn, dopravné riešenia posilňujúce peší pohyb, podmienky pre cyklodopravu, bezbariérovosť a pod. Chceme obhajovať záujmy obyvateľov proti pokračujúcej privatizácii a zanikaniu obľúbených verejných priestorov, vrátane kvalitnej mestskej zelene, historických a technických pamiatok.

 

  • ZAPÁJANIE OBČANOV A ODBORNÍKOV
   Podnecovať a umožňovať zapájanie občanov do rozhodovania miestneho úradu, ktorý má byť kompetentný, transparentný a otvorený – formou pracovných skupín a pravidelnej diskusnej platformy. Schváliť stratégiu participácie verejnosti pri zmenách územného plánu, urbanistických súťažiach a veľkých investičných projektoch. Docieliť zastúpenie expertov v poslaneckých komisiách popri politikoch.

 

Podpora a priatelia

A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru
Združenie Pre súčasnú operu
Občianske združenie EEE (Kinečko, Foajé)

 

V komunálnych voľbách v Starom Meste podporujeme našich kolegov a priateľov zo Staromestskej päťky (SM5) – Ondrej Dostál, Soňa Párnická, Viera Satinská, Matej Vagač a Dušan Franců.

Do mestského zastupiteľstva za Ružinov podporujeme ochranárku Katarínu Šimončičovú a Luciu Štasselovú.

 

Pridajte sa a podporte nás!